بتن ریزی در شرایط متفاوت

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 29 اسفند 1399 در ساعت 18 : 23 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

بتن ریزی در شرایط متفاوت 

بتن ریزی در آب و هوای گرم مسائل خاصی وجود دارند. این مسائل ناشی از دمای بالاتر بتن و در بیشتر موارد، ناشی از نرخ بالاتر تبخیر آب از سطح مخلوط تازه هستند. این مشکلات در بتن ریزی حجیم یا با جرم زیاد با ترک خوردگی های احتمالی ناشی از افزایش دما و افت بعدی ناشی از حرارت هیدراسیون سیمان و تغییر حجم های ناشی از مهارشدگی همراه خواهند بود. از طرف دیگر، در زمان بتن ریزی در هوای سرد نیز احتیاط هایی برای اجتناب از تاثیرات مخرب خرابی یخ بندان در بتن تازه یا در سنین اولیه ضروری است. در این شرایط باید گام های مناسبی در اختلاط، ریختن و عمل آوری بتن برداشته شود.

1 -  مسائل بتن در آب و هوای گرم

دمای بالاتر بتن تازه نسبت به حالت معمول منجر به هیدراسیون سریعتر سیمان و همچنین تسریع گیرش و مقاومت کوتاه مدت کمتر بتن سخت شده می شود. دلیل این امر، تشکیل ساختار غیریکنواخت ژل می باشد. علاوه بر این، در صورتی که دمای بالا همراه با رطوبت نسبی پایین هوا باشد، مقداری از آب اختلاط سریعاً تبخیر شده و موجب افت بیشتر کارایی، جمع شدگی پلاستیک بیشتر و ترک های سطحی می شود. همچنین دمای بالای بتن تازه در بتن ریزی های حجیم تعیین کننده می باشد، زیرا افزایش سریع دمای هیدراسیون سیمان می تواند سبب گسترش اختلاف های دمایی بیشتری بین بخش های مختلف بتن شود. همچنین سرد شدن متعاقب بتن سبب ایجاد تنش های کششی می شود که ممکن است، موجب ترک خوردگی بتن شوند.

ایجاد حباب هوا در بتن است که در دماهای بالا سخت تر ایجاد می شوند، البته این مشکل را می توان به راحتی با مضرف بیشتر ماده افزودنی حباب هوازا حل کرد. مسئله دیگر این است که در صورتی که بتن نسبتاً سرد در اثر دمای بالاتر محیط منبسط شود، آنگاه فضاهای خالی بتن منبسط شده و مقاومت بتن کاهش می یابد. به طور مثال این مورد در قطعات افقی موجود در قالب های فولادی که امکان انبساط در آنها وجود ندارد، اتفاق می افتد. این مسئله در قطعات قائم وجود ندارد.

عمل آوری در دماهای بالا و در هوای خشک، مشکلات بیشتری را به بار می آورد، زیرا آب عمل آوری سریعاً تبخیر شده و در نتیجه هیدراسیون با سرعت کمتری انجام می شود. یکی از نتایج این عمل، افزایش ناکافی مقاومت و وقوع سریع جمع شدگی ناشی از خشک شدن است. مورد دوم احتمالاً سبب ایجاد تنش های کششی بزرگی می شود که برای ترک خوردگی بتن سخت شده کافی خواهند بود. چنین نتیجه می شود که جلوگیری از تبخیر از سطح بتن حیاتی است.

تبخیر آب از مخلوط پس از بتن ریزی اجتناب ناپذیر است. نرخ تبخیر به دماهای هوا، دمای بتن، رطوبت نسبی هوا و سرعت باد بستگی دارد. بتن باید از نور خورشید محافظت شود، در غیر این صورت، اگر شب سردی فرا رسد، احتمال ترک خوردگی حرارتی در اثر مهار انقباض ناشی از سرد شدن و نه الزاماً از گرمای هوا وجود خواهد داشت. وسعت ترک خوردگی با اختلاف دمای بین بتن و هوای اطراف آن رابطه مستقیم دارد.
در آب و هوای خشک، خیس کردن بتن و فراهم آوردن شرایط تبخیر به خنک شدن و همین طور عمل آوری موثر بتن منجر می شود. سایر روش های عمل آوری تاثیر کمتری خواهند داشت. در صورت استفاده از غشاها یا ورقه های پلاستیکی باید رنگ آنها سفید باشد به طوری که پرتو خورشید را بازتاب دهند. سطوح بتنی بزرگ روباز از قبیل بزرگراه ها یا باندهای پرواز در برابر این نوع مشکلات حرارتی آسیب پذیری بیشتری دارند و بتن ریزی و عمل آوری چنین بتن هایی باید با دقت برنامه ریزی و اجرا شود.

2 -  بتن های حجیم

هنگام بتن ریزی حجم های زیاد بتن ساده (غیر مسلح) به عنوان مثال در سدهای وزنی، احتمال ترک خوردگی حرارتی به دلیل مهار انقباض هنگام کاهش دما از دمای نقطه اوج که ناشی از حرارت هیدراسیون سیمان است، وجود دارد. چنین ترک خوردگی ممکن است، چندین هفته گسترش یابد. جدا از این موضوع، خطر ترک خوردگی حرارتی در سنین اولیه بتن در مقاطع نازکتر نیز وجود دارد، مگر اینکه این مقاطع به طور مناسب آرماتورگذاری شوند.

ترک خوردگی حرارتی باید به وضوح از ترک خوردگی پلاستیک که در سطح یا در نزدیکی سطح بتن و در هنگامی که بتن هنوز حالت پلاستیک دارد و تبخیر سریع آب از آن اتفاق می افتد، تشخیص داده شود. همچنین این نکته را می توان اضافه کرد که خشک شدن می تواند سبب ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی شود که معمولاً کمی دیرتر از ترک خوردگی حرارتی به وجود می آیند.
زمانی که یک جرم بتنی در تماس با جو قرار دارد، به این دلیل که داخل آن داغ و سطح خارجی آن در حال انتقال حرارت به محیط است، دچار گرادیان حرارتی می شود. بنابراین در قسمت داخلی بتن که در برابر انبساط حرارتی کاملاً مقید شده است، تنش فشاری ایجاد می شود که باتنش کششی خارجی موازنه می شود.

اگر چه هر دو نوع تنش در اثر خزش جزئی آزاد می شوند، اما تنش کششی ممکن است به اندازه کافی برای ایجاد ترک خوردگی سطحی بزرگ باشد. مادامی که بتن شروع به سرد شدن و انقباض می کند، تنش کششی در قسمت خارجی بتن آزاد شده و هر نوع ترک سطحی بسته می شود و علاوه بر این، اینگونه ترک ها معمولاً بی ضرر هستند. از آنجا که انقباض قسمت های داخلی بیشتر از انقباض قسمت های خارجی است، کرنش در قسمت های داخلی مهار شده و برای موازنه با تنش فشاری موجود در قسمت های خارجی، در قسمت داخلی بتن تنش کششی ایجاد می شود. به دلیل بلوغ بیشتر بتن در فاز سرد شدن، کرنش آزاد شده توسط خزش در این فاز کمتر از فاز گرم شدن است. بنابراین، ممکن است، تنش کششی ایجاد شده در اثر مهار داخلی در فاز سرد شدن برای ایجاد ترک خوردگی در داخل بتن به اندازه کافی بزرگ باشد. از این رو، به منظور اجتناب از ترک خوردگی الزامی است که اختلاف یا گرادیان دما در بتن محدود شود.

از طرف دیگر، زمانی که کل حجم بتن در برابر هوای خارج یا زمین عایق می شود، به گونه ای که دما در کل جرم بتن یکنواخت باشد، ترک خوردگی تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که انقباض کل یا بخش خارجی بتن طی دوره سرد شدن مهار شود. به نوع مهارشدگی، مهار خارجی می گویند و برای اجتناب از ترک خوردگی ناشی از آن الزامی است که اختلاف بین دمای نقطه اوج بتن و دمای محیط و یا مهارشدگی به حداقل ممکن برسد. اختلاف قابل قبول بین دمای نقطه اوج بتن و دمای نهایی محیط باید در هنگام استفاده از مصالح سنگی شن فلینت به حدود 20 درجه سلسیوس (36 درجه فارنهایت)، هنگام استفاده از مصالح سنگی سنگ آهکی خاص به حدود 40 درجه سلسیوس (72 درجه فارنهایت) محدود گردد. اما هنگام استفاده از برخی از مصالح سنگی سبک دانه می تواند تا 130 درجه سلسیوس (234 درجه فارنهایت) نیز برسد.

3 -  بتن ریزی در آب و هوای سرد

مشکلات بتن ریزی در آب و هوای سرد برخاسته از عمل یخ بندان بر بتن تازه است. اگر بتنی که هنوز گیرش نیافته است، یخ بزند، آب اختلاط به یخ تبدیل شده و حجم کلی بتن افزایش می یابد. ازآنجا که در شرایط موجود آبی برای واکنش های شیمیایی وجود ندارد، گیرش و سخت شدن بتن به تاخیر می افتد و در نتیجه مقداری از خمیر سیمان در اثر تشکیل یخ گسیخته می شود. زمانی که این یخ در سنین بعدی ذوب می شود، بتن در شرایط منبسط شده، گیرش یافته و سخت خواهد شد، به طوری که بتن حاوی حجم بالایی از منافذ خواهد بود و در نتیجه مقاومت آن کاهش خواهد یافت.

امکان ویبره کردن مجدد بتن در لحظه ذوب شدن یخ و در نتیجه تراکم مجدد آن وجود دارد، اما به طور کلی، چنین روشی به دلیل اینکه تعیین دقیق زمان شروع گیرش در بتن مشکل است، توصیه نمی شود.
در صورتی که ذوب شدن یخ بعد از گیرش بتن و پیش از اینکه مقاومت بتن به حد قابل قبولی برسد، اتفاق بیفتد، انبساط همراه با تشکیل یخ سبب گسیختگی و افت غیرقابل بازگشت مقاومت می شود. به هر حال، در صورتی که بتن بتواند پیش از یخ زدن به یک مقاومت کافی برسد، می تواند در برابر فشارهای داخلی تولید شده به وسیله تشکیل یخ حاصل از آب اختلاط باقی مانده، مقاومت کند. در این مرحله مقدار یخ تشکیل شده، کم است، زیرا مقداری از آب اختلاط بتن در فرآیند هیدراسیون سیمان ترکیب شده و مقداری نیز در حفره های ژلی کوچک قرار گرفته که قادر به یخ زدن نیستند. متاسفانه تعیین سنی که درآن بتن به اندازه کافی برای پایداری در برابر یخ زدن مقاوم است، ساده نیست. البته تعدادی داده های سرانگشتی موجود هستند. به طور کلی، هیدراسیون پیشرفته سیمان و مقاومت های بیشتر بتن آسیب پذیری در برابر عمل یخ بندان را کاهش می دهند.

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
بتن سبک چیست؟

بتن سبک چیست؟

همه چیز در مورد بتن سبک بتن سبک در واقع بتنی است که چگالی آن کم شده ولی مقاومت آن به فشار کاهش پیدا ...
اسکلت بتنی چیست؟

اسکلت بتنی چیست؟

اسکلت بتنی چیست ؟ اسکلت بتنی یا در واقع همان سازه های بتنی می تواند در ساخت بسیاری ا ...
آجر فشاری

آجر فشاری

آجر فشاری یکی از قدیمی ترین انواع آجرها که در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد، آجر فشاری ...
میکروپایل چیست؟

میکروپایل چیست؟

میکروپایل چیست؟ به شمع هایی با قطر کم تر از ۳۰۰ میلی متر که معمولا با تزریق دوغاب و تسلیح فولادی سب ...
بتن بازیافتی

بتن بازیافتی

بتن بازیافتی بتن یکی از پرکاربردترین مصالحی است که نقش بسیار مهمی در صنعت ساخت و ساز ایفا می کند. د ...
افزودنی های بتن در ایران بتن

افزودنی های بتن در ایران بتن

افزودنی های بتن در ایران بتن افزودنی های بتن به هر نوع ترکیب شیمیایی که جهت بهبود خواص بتن تازه یا ...
انواع درزبندها

انواع درزبندها

انواع درزبندها درزبندها یا ماستیک ها را جهت استفاده در آب بندی استفاده می شود. در این مقاله قصد دار ...
14 نکته مهم در زمان بتن ریزی

14 نکته مهم در زمان بتن ریزی

14 نکته مهم در زمان بتن ریزی بتن ریزی یکی از ابتدایی ترین عملیات ها در ساخت و ساز ساختمان ها می باش ...
الیاف فولادی در بتن

الیاف فولادی در بتن

الیاف در بتن بتن پر مقاومت شامل الیاف فولادی، ترکیبی است از سیمان، مصالح سنگی، آب، فوق روان کننده، ...
ساختمان سبز

ساختمان سبز

ساختمان سبز در عصر حاضر با وجود آلودگی های زیست محیطی و زندگی پرمخاطره مردم در شهرهای شلوغ که کره ز ...
انواع روشهای آببندی استخر

انواع روشهای آببندی استخر

انواع روشهای آب بندی استخر آب بندی استخر یکی از مهمترین کارها در مرحله ساخت سازه می باشد و نگهداری ...
نحوه بستن میان بولت

نحوه بستن میان بولت

نحوه بستن میان بولت 1 - نحوه بستن میان بولت چدنی: میان بولت چدنی در وسط دیوار قرار می گیرد و از هر ...
مشخصات اسپیسر پلاستیکی

مشخصات اسپیسر پلاستیکی

مشخصات اسپیسر پلاستیکی اسپیسر پلاستیکی ابزاری برای ایجاد فضاست، فضایی که نیاز است تا اطراف میلگردها ...
نقش واتراستاپ در سازه های بتنی

نقش واتراستاپ در سازه های بتنی

نقش واتراستاپ در سازه های بتنی نقش واتراستاپ ها برای آب بندی درزهای اجرایی و درزهای انبساطی در سازه ...
مراحل اجرای اپوکسی

مراحل اجرای اپوکسی

مراحل اجرای اپوکسی ۱- آماده سازی سطح پیش از اجرای اپوکسی ابتدا نیاز است فضا خالی شود تا دسترسی به ...
آماده سازی قبل نصب کفپوش

آماده سازی قبل نصب کفپوش

آماده سازی قبل نصب کفپوش قبل از انجام هرگونه پوشش کف گاراژ ، توصیه می کنیم از چند مورد مراقبت کنید: ...
کفپوش پلی اورتان مناسب برای گاراژ

کفپوش پلی اورتان مناسب برای گاراژ

کفپوش پلی اورتان مناسب برای گاراژ در مورد گاراژ خود تجدید نظر کنید: چرا کفپوش پلی یورتان را در نظر ...
بتن ریزی در شرایط متفاوت

بتن ریزی در شرایط متفاوت

بتن ریزی در شرایط متفاوت  بتن ریزی در آب و هوای گرم مسائل خاصی وجود دارند. این مسائل ناشی از د ...
کفپوش بتنی

کفپوش بتنی

کفپوش بتنی تولید و اجرای پنل بتنی سال های متمادی از بتن به عنوان کفپوش استفاده شده است. اکثر مردم ...
بتن اکسپوز چیست ؟

بتن اکسپوز چیست ؟

بتن اکسپوز چیست ؟ بتن اکسپوز به پنل های بتنی گفته می شود که معمولا به صورت پیش ساخته برای استفاده د ...
بتن چیست ؟

بتن چیست ؟

بتن چیست؟ بتن، ترکیبی از شن، ماسه یا سنگ‌های خردشده با دانه بندی‌های مختلف (سنگدانه‌ ...