فرم-استخدام

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی : *
نام پدر :
سال تولد : *
کد ملی : *
جنسیت :
محل تولد : *
دین ( مذهب ) :
وضعیت تاهل :
تلفن همراه : *
عکس : *
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی : *
رشته تحصیلی : *
معدل کل : *
تاریخ شروع :
تاریخ پایان : *
نام دانشگاه : *
شهر : *
توضیحات :
سوابق شغلی مرتبط
نام سازمان یا شرکت : *
سمت : *
مدت کار : *
علت قطع همکاری : *
توضیحات :
رزومه :
آیا قبلا در سمت کارشناس فروش اشتغال به کار داشته اید ؟ :
اکنون مشغول به کار هستید؟ :
در صورت لزوم آیا می توانید تضمین سفته بدهید ؟ :
آدرس محل سکونت ( کامل ) : *
کد امنیتی بالا :